Omdat er gekozen wordt voor sterke cultivars die door een vakman worden aangeplant, kan ik – indien er geopteerd wordt voor een onderhoudscontract- 1 jaar plantengarantie bieden. Dit wil zeggen dat de voortijdig afgestorven exemplaren kosteloos worden vervangen door nieuwe planten.

Als je zelf geen groene vingers hebt, kunnen er ook per uurtarief onderhoudswerkzaamheden in de tuin worden uitgevoerd. Zoals bijvoorbeeld de snoei van hagen in het voorjaar en het najaar, fruitbomen en het maaien van het gras. In lijn met mijn visie draaien nagenoeg al mijn gemotoriseerde tuinmachines op accu waardoor de geluidshinder tot een minimum wordt beperkt en er geen directe uitstoot wordt geproduceerd.

Contacteer Ons