B2B Sustainability consulting

Duurzaamheidsconsult


Bij Natuurtuinen Deburggraeve kan je als bedrijf terecht voor het totaalpakket van advies tot uitvoering van de duurzame inrichting van jouw bedrijfsterrein.

Bedrijfsterreinen beslaan immers een grote oppervlakte in ons landschap en vormen zo een groot onbenut potentieel ter creatie van meer biodiversiteit en het afvangen van C02.

Onze specialiteit bestaat ten eerste uit het ontwerpen en integreren van waterdoorlaatbare verhardingen. Vlotte toegang tot de magazijnen, burelen en voldoende parkeergelegenheid zijn essentieel voor de flow van de bedrijfsvoering. Dit neemt niet weg dat door middel van een weldoordachte integratie van aangepaste materialen en specifieke beplantingen, een duurzaam en ecologisch waardevol bedrijventerrein gerealiseerd kan worden.

Karrenspoor met natuurlijke beplanting

Dit is een karrenspoor geconcipieerd in gewassen beton met daartussen een natuurlijke beplanting. Lange stukken oprit hoeven immers niet volledig dichtgelegd te worden zolang er geen kerende manouvers of in- en uitstap bewegingen uitgevoerd moeten worden.  Ten tweede bezitten wij een onnavolgbare plantenkennis die wordt aangewend met betrekking tot de specifieke eisen van bedrijfsterreinen. Het gaat dan over onderhoudsgemak, aangepast zijn aan wisselende klimatologische omstandigheden maar ook een optimalisatie inzake CO2 captatie en sekwestratie (opvangen en opslaan in de bodem).


Op parkeerterreinen zorgen bomen bijvoorbeeld voor de broodnodige schaduw tijdens hittegolven maar moeten we er waakzaam voor zijn dat de aanplant bestand is tegen hittestress en dat de bomen eveneens niet vatbaar zijn voor de bladluizen die een plakkerig goedje afscheiden op de geparkeerde wagens.


Tot slot is een natuurlijke inrichting van het bedrijventerrein niet alleen een leuk visitekaartje naar de klanten toe, maar is het een veel aangenamere omgeving om in te werken dan die traditionele mistroostige, gebetoneerde vlaktes.
  • Advies voor bedrijven over vergroenen van bedrijventerreinen en CO2 captatie

Klik hier voor een vrijblijvend gesprek:

Contact