Groendak op een fietsenstalling

02/01/2019

Een groendak plaatsen op het dak van je woning is al lang niet meer progressief of avant gardistisch. De voordelen ervan zijn immers voldoende bekend onder het grote publiek want zelfs na een rationele kosten baten analyse komt de plaatsing ervan voordeliger uit. Maar daar ga ik het niet over hebben omdat er al boeken genoeg over zijn gevuld.
Een groendak op een fietsenstalling daarentegen is dan toch weer een beetje progressieve, nieuwlichterige stoerdoenrij en daarom des te interessanter. Het is immers niet echt rationeel om de meerkost ervan te verantwoorden en het waterbufferende vermogen is zeer gering. Waarom doen we dit dan? Het is gewoonweg heel erg mooi en de natuur heeft er ook wat aan.

In dit stuk ga ik niet uitweiden over hoe je een fietsenstalling moet bouwen maar wel waar je op moet letten als je er een groendak op wil plaatsen. Zorg om te beginnen dat de fundamenten (onderaan) en het dak (bovenaan) goed verstevigd zijn. Vertrek van een extra dikke betonplaat of gebruik zware betonblokken om de voet te verstevigen. Er komt immers heel wat druk van het zware dakgewicht (minstens 200 kg per m2 nat) waardoor deze zou kunnen verzakken. Ook het dakgebinte dient voldoende stevig te zijn dus gebruik extra juffers om de boel te verstevigen.
Boven op het dak timmer je als het ware een grote bak die waterdicht moet zijn. Volgens de officiële richtlijnen moet je hiervoor een EPDM gebruiken die behandeld is tegen "vliegvuur" (dwz overslaande brand of inslaande vuurwerkpijlen). Deze EPDM is echter betrekkelijk duur en vermits er toch een laag aarde op komt, kan je hierop besparen door een EPDM op maat te bestellen bij een winkel voor vijverbenodigdheden. Hou er bij het uitrekenen van de oppervlakte rekening mee dat je de "opkanten" van het groendak er niet vergeet bij te tellen. 

De opbouw van het groendak zelf is ook van groot belang. Onderaan komt er een drainageplaat met noppen waarin een beetje water blijft staan. Dit is de vochtbuffer waar de plant water kan vinden in drogere tijden. Hierboven wordt een wortelvlies geplaatst dat er voor zorgt dat de wortels van de plant tot bij de waterbuffer kunnen maar dat het substraat van de volgende opbouwlaag niet kan wegspoelen en de noppen verstroppen.

Voor de samenstelling van het substraat gebruik ik een mengeling van potgrond, lavagruis en zwart zand/ tuingrond. Pure tuingrond is af te raden omwille van het gewicht en de mogelijkheid tot dichtslempen. Ook kan je ervoor kiezen om in het substraat Terracottem Universal te vermengen. Dit is een polymeer dat opzwelt als het in contact komt met water en fungeert als een uiterst efficiënte waterbuffer waaruit de beplanting kan putten. 

Ten slotte moet het teveel aan water dat in de bak terecht komt ook nog wel weg. Ik heb dit opgelost door links vooraan in de dakrand een inkeping te maken waarin de EPDM ook een beetje weg zinkt zodat het water langs opzij in de bamboehaag kan wegstromen. Om het wegspoelen van het substraat te voorkomen, werd hiervoor ook dmv kleine keitjes een filter gemaakt.
Dit afvoersysteem resulteert echter wel in het feit dat het laagste deel van de dakoppervlakte bij normale tot sterke regenval steeds vol met water zal staan met de nodige uitdagingen naar het vinden van geschikte beplanting toe. In eerste instantie ga ik er in het voorjaar waterkers op zaaien dat steeds met de voeten nat moet staan. Een droogteperiode zoals de zomer van 2018 zal deze echter niet overleven omdat door evapotranspiratie de buffer vrij snel leeg zal komen te staan.

Op het voorbeeld dat je hier kan zien heeft het groendak een substraatdikte van ongeveer 12cm. Dit is voldoende voor de planten die ik er heb op gezet:

-Sesleria autumnalis
-Scabiosa
-Verbena bonariensis
-Alium schoenoprasium

 Verder werden er ook nog korenbloemen ingezaaid om het eerste jaar wat extra kleur te geven.