Regenwaterbuffering Essen - Wildert

Deze tuin is een sterk staaltje waterhuishoudkundig vernuft. Het perceel bevindt zich immers in een oude kleiwinningsput die gedurende de winter vol water loopt. De biotoop die hierdoor ontstaat, is echter een enorme meerwaarde voor de ecologische tuin en de omgeving.
Wil je meer lezen over dit project, klik dan op deze link: Publicaties: regenwaterbuffering

  • Grondwerken, bodemvoorbereiding, natte natuurtuin
  • Stormwaterretentie in de ecologische siertuin. Biodiverse tuinarchitectuur. Uitgraven van bufferbekkens
  • Stormwaterretentie in de ecologische siertuin. Biodiverse tuinarchitectuur. Net uitgegraven bufferbekken
  • Stormwaterretentie in de ecologische siertuin. Biodiverse tuinarchitectuur. Net na aanleg
  • Stormwaterretentie in de ecologische siertuin. Biodiverse tuinarchitectuur
  • Stormwaterretentie in de ecologische siertuin. Biodiverse tuinarchitectuur
  • Stormwaterretentie in de ecologische siertuin. Biodiverse tuinarchitectuur

  • regenwaterbuffer te Essen