Daktuin Lillo

Deze ecologische daktuin op een historisch pand te Lillo kende een bijzondere uitgangssituatie vanwege het dik plak polderklei dat ooit op het dak werd geplaats om de impact van eventuele inkomende kanonkogels op te vangen. Na de nodige bodemvoorbereidingen om de drainage te verbeteren werd er een sobere combinatie van siergrassen en vaste planten gerealiseerd. Onder de zonnepannelen werden bodembedekkers geplant die dankzij de zware kleigrond de concurrentie met grotere ruigtekruiden wonderwel aankunnen zodat die geen schaduw werpen op de panelen en er geen onkruidbestrijdende middelen meer gebruikt moeten worden. Zo kunnen de bewoners genieten van een natuurlijke tuin met zicht op de Schelde.

 • Daktuin
 • Een natuurlijke daktuin
 • Natuurtuin
 • Ecologische daktuin
 • Daktuin
 • Daktuin
 • Natuurlijke daktuin
 • Daktuin
 • Daktuin
 • Daktuin
 • Daktuin
 • Daktuin

 • Daktuin te Lillo