Blog

Wat is dat nu eigenlijk, een ecologische tuin? Die vraag krijg ik geregeld en ik moet steeds even gaan zitten om daar een antwoord op te formuleren. De definitie gaat immers verder dan louter de afwezigheid van het gebruik van herbiciden en het hanteren van alternatieve methoden. Het gaat over inzicht in het grotere ecosysteem en in functie daarvan te handelen. Deze blog tracht meer inzicht te geven in het concept ecologische tuin door verschillende ideeën en visies in de diepte uit te werken.