Prairietuin

17/04/2019

Ik kreeg de vraag van een klant om voor een dokterspraktijk te Zandvliet een zeer bloemrijke wilde tuin aan te leggen waarin het onderhoud tot het uiterste minimum werd gereduceerd. Begrijpelijk dat de dokters niet veel zin hebben om voor en na hun lange werkdagen onkruid te hakken maar wel het stukje tuin aan de praktijk willen benutten om de natuur te helpen. Om zakelijke redenen was het totaal laten verwilderen ook geen optie. Er werd dus gekozen voor een prairietuin waarbij er slechts een jaarlijks maaibeheer wordt voorzien en een eenmalige jaarlijkse wiedbeurt.
Omdat in de eerste jaren na de aanplant de planten nog niet volgroeid zijn, is een eenmalige wiedbeurt een moeilijk haalbare kaart. We hebben hiertoe toch de garantie kunnen geven omdat alle vaste planten in een biologisch afbreekbare worteldoek werden geplant. Na 4 jaar zal deze worteldoek zichzelf gecomposteerd hebben en zijn de prairieplanten tot volle wasdom gekomen. Omdat zo'n worteldoek maar een lelijk ding is, werden er naar analogie van de traditionele prairietuin lavasteentjes als mulch op gestrooid. Een deel van het tuintje wordt als fietsenstalling gebruikt door de patiënten. Deze fietsenstalling werd tevens aangelegd in dezelfde lavasteentjes waardoor dit een mooi doorlopend geheel vormt met de beplanting.