Droogtetuin

21/06/2023

Een groot deel van onze visie is gebaseerd op de voorspellingen van het International Panel on Climate Change (IPCC), zie eerdere blogpost Gardening in the Global Greenhouse. Kort door de bocht voorspelden deze wetenschappers dat het klimaat in onze contreien zou evolueren naar zachte, natte winters en droge, hete zomers. Daaraan gekoppeld voorspelden ze dat een bepaald weersfenomeen (vb droogte of regenperiodes) langer zal aanhouden dan voorheen. 

Omdat je als tuinaannemer voortdurend buiten aan het werk bent, hou je om bedrijfsorganisatorische redenen het weerbericht nauwlettend in de gaten. Alleen al op deze manier merken we dag na dag dat deze voorspellingen - jammer genoeg- tot bijna in het kleinste detail bewaarheid worden.  Sinds begin mei tot op heden (21 juni) heeft het bijvoorbeeld nog geen druppel geregend maar maart en april waren dan weer super nat!

Elders in de wereld is het niet beter: in Frankrijk staan de rivierbeddingen droog en in Canada is er reeds 600 miljoen hectare bos afgebrand...

Deze klimaatfenomenen hebben uiteraard een enorme impact op de beplanting in onze tuin en daar wil ik hier even op inzoemen. Het is immers niet zo makkelijk om planten te kiezen die deze weersextremen tolereren. De droogteminnende, meditterane planten doen het bijvoorbeeld tijdends een hittegolf opperbest maar rotten weg tijdens de natte winters. Laat staan dat ze een occasionele winterprik overleven.

Het vergde best wat onderzoek om in combinatie met habitat, grondsoort en de juiste bodembewerking tot robuuste plantenselecties te komen die deze omstandigheden het hoofd kunnen bieden. Gewapend met deze kennis, kunnen we nog steeds prachtige ecologische tuinen ontwerpen die daarenboven een bijdrage leveren aan de lokale biodiversiteit.

De droogtetuin in dit voorbeeld is aangelegd op een Kempense zandrug en bevat derhalve andere plantensoorten dan een tuin in een lager gelegen leemgebied. Bij de aanleg wordt er specifiek gelet op de drainagecapaciteit van de bodem om het hoofd te bieden aan de winterse nattigheid.  Een laagje mulch wordt tussen de beplanting bij aanleg aangebracht om gedeeltelijke evapotranspiratie in de zomer tegen te gaan.

 

Droogtetuin

Terwijl de gazon begint te verkleuren tgv de aanhoudende droogte, houden de vaste planten zonder enige moeite stand.

Droogtetuin

In deze natuurlijke beplanting zie je Knautia Macedonica op de voorgrond

 

Droogtetuin

De margrieten zijn bijna uitgebloeid en zullen zich spontaan uitzaaien in de tuin.

 

Droogtetuin

Sommige planten hebben een grijs, viltig blad als extra strategie om weerstand te bieden tegen hitte en verdamping.