Fluitenkruid

11/04/2019

Een plantje dat je deze dagen volop in bloei ziet staat langs wegbermen, ruigten en graslanden is het Fluitenkruid oftewel Anthriscus sylvestris (voor de vrienden).  Het Fluitenkruid verkiest zeer voedselrijke, vochtige bodems en komt algemeen voor in België. Ten gevolge van de stikstofdepositie neemt de verspreiding van de soort alleen maar toe. Ook het klepelen van wegbermen waarbij het maaisel blijft liggen om de bodem te verrijken, draagt ertoe bij dat het Fluitenkruid massaal voorkomt in het land. Het is een mooi schattig plantje dat een subtiele, kwetsbare toets geeft in het beplantingsplan van de natuurlijke siertuin. De witte schermbloemen worden ook nog eens rijkelijk bezocht door nuttige insecten.

Bron: Atlas van de flora.

Fluitenkruid toegepast in de natuurlijke siertuin (foto 1 uur na aanleg) 

Het Fluitenkruid in de berm langs een akker 

Tijdens de werken