Blog

Wat is een ecologische tuin?


"Wat is dat nu eigenlijk, een ecologische tuin? En is elke tuin niet ecologisch dan?" Die vragen krijg ik geregeld en dan moet ik steeds antwoorden dat elke tuin jammer genoeg (nog) niet ecologisch is. Een tuin met platgespoten buxusbollen en gemillimeterd, jaarlijks geverticuteerd gazon, kan je bezwaarlijk ecologisch noemen. Om nog maar te zwijgen over het gebruik van kunstmest dat alle leven uit de bodem verjaagt. Maar de definitie van een ecologische tuin gaat verder dan louter de afwezigheid van het gebruik van herbiciden en het hanteren van alternatieve bemestingsmethoden. Het gaat over inzicht in het grotere ecosysteem en in functie daarvan te handelen. We leggen vegetaties aan ipv traditionele borders. We kiezen de juiste plant op de juiste plaats in fuctie van de bestaande bodem en habitat. Hoe haan we de menselijke impact in een tuin in harmonie brengen met de ons omringende natuur? In deze blog tracht ik meer inzicht te bieden in het concept ecologische tuin door verschillende ideeën en visies in de diepte uit te werken. Maar het is ook een plekje waar ik mijn creativiteit inzake landschapsinrichting meer in detail uit de doeken kan doen.